Jongeren

Dat de Evangelische Christengemeente Berchem een bruisende geloofsgemeenschap is, komt door de enorme inzet van vele vrijwilligers. Tal van activiteiten worden vanuit de basis gelanceerd en georganiseerd. Slechts enkele worden hier nader toegelicht. Wie zich graag wil engageren kan zich best aansluiten bij één van de vele werkgroepen

Elke zondag 10:00 uur

Kerkdienst

De lezing van een bijbelgedeelte en de uitleg en toepassing ervan vormen het middelpunt van de dienst. Een ander betekenisvol moment is de avondmaalsviering. De symbolen van brood en wijn helpen ons om wekelijks inspiratie te vinden in de dood en de opstanding van Jezus Christus.
<placeholder>
Lees meer

We proberen om een eeuwenoud evangelie op een eigentijdse manier te beleven. Daarom worden de liederen begeleid door een klein orkestje en enkele voorzangers.

Dat geloven iets van elke dag is merk je tijdens de getuigenissen. Jong en oud luisteren dan naar elkaars levensverhalen. Soms gebeurt dat met een zwans maar het kan evenzeer met een traan.

Na afloop van de kerkdienst is er altijd gelegenheid om bij een drankje na te praten. Op de laatste zondag van de maand hebben we telkens een gezamenlijke eredienst met de Evangelsche Kerk Antwerpen. We komen afwisselend bij hen (Karel Rogierstraat 8) of bij ons samen.

Creche - Christengemeente Berchem

Een of twee keer per maand

Huiskringen

Onze kerk is gevestigd te Berchem maar de leden zijn afkomstig uit Groot-Antwerpen. Daarom zijn er ook huiskringen op verschillende locaties.
<placeholder>
Lees meer

Eén of twee keer per maand komen ‘buurtbewoners’ bij elkaar in de woonkamer. De bijbel wordt samen gelezen en openhartig besproken. Niet zelden ontstaan er in deze groepen waardevolle vriendschappen.

Dit jaar zijn er huiskringen in Berchem, Lier, Mortsel en Wilrijk.

op Regelmatige basis

Geloofscursus

Bezoekers die graag stil willen staan bij de figuur van Jezus Christus kunnen zich inschrijven voor de Ontdekkingscursus. Onder leiding van een ervaren gids gaan zij samen opzoek naar de boodschap van de bijbel. Die is best verrassend!
<placeholder>
Lees meer

Wie van harte leerling van Jezus Christus wil zijn bevestigt die keuze met de doop. Voor jonggelovigen is er vervolgens de Groeicursus. Samen met iemand die al wat langer christen is vang je zo jouw wandel aan met God.

Je kunt ook kennismaken met het christelijke geloof door de tv-programma’s van de Nederlandse Evangelische Omroep (EO). Een aan te bevelen internetcursus is Waarom Jezus.

Tweewekelijks

Jeugdgroepen

Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van onze kerk. Het organiseren van de activiteiten gebeurt in samenwerking met het Evangelisch Centrum in Deurne.
<placeholder>
Lees meer

Jongeren van 12 tot 18 jaar bieden we inspiratie (bijbelstudie, themagesprekken, …), ontspanning (quiz, film, …) en uitdaging (kajakken, dropping, …). Daarnaast worden de jongeren aangemoedigd om mee te gaan op de weekends en kampen van het Evangelische Jeugdverbond (EJV).

Logo-EJV

Creche - Christengemeente Berchem

Maandelijks

Seniorenwerking

Senioren kunnen zich betrokken en gewaardeerd blijven voelen. Om die reden hebben we maandelijks een ouderendag. Na een meditatief moment eten we samen en vervolgens is er tijd voor ontspanning.

<placeholder>
Lees meer

Hoogbejaarden die niet meer zo goed te been zijn, worden thuis of in het WZC bezocht bvb. om er een verjaardagsfeestje te houden. De coördinator is Yvonne Mees.

Kruis - Christengemeente Berchem

Altijd

Hulpbetoon

Ieder huisje heeft zijn kruisje. Daarom proberen we als kerkgemeenschap een oog, een oor en een hart te hebben voor elkaar.
<placeholder>
Lees meer

Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zorg draagt voor de anderen, door vriendelijkheid, aandacht en bewogenheid. De kerk stelt zich tot taak, in de mate van het mogelijke, aan de materiële en geestelijke noden van noodlijdende leden tegemoet te komen.

Indien iemand dit wenst, kunnen wij doorverwijzen naar professionele hulpverleners:

Creche - Christengemeente Berchem

Maandelijks

Kinderwerking

De kinderen nemen deel aan de samenzang aan het begin van elke kerkdienst. De samenzang wordt afgerond met het kindermoment. Dan is er interactie met de kinderen op hun eigen niveau en worden er kinderliedjes gezongen. Nadien gaan de kinderen tot 12 jaar naar hun eigen zondagsklas op de eerste verdieping.

<placeholder>
Lees meer

– De Sterretjes (voor kinderen van vier jaar en ouder): Michèle of Froukje brengen met hulp van Kristina een bijbelverhaal. Nadien volgt een verwerking (knutsel, proefje, spel,…) om de kinderen te helpen de boodschap van het verhaal beter te begrijpen. Er wordt achteraf een tussendoortje voorzien en gespeeld.

– De Tamme Lammekes (voor kinderen van twee tot vier jaar): onder leiding van Lia of Elise wordt kort geluisterd en gewerkt rond een bijbels thema. Daarna is er ruim de tijd om samen te spelen en ook hier wordt voor een tussendoortje gezorgd.

Voor de allerkleinsten is een lokaal speciaal ingericht voor moeder en kind. Er staat babyspeelgoed, een kinderstoel en een luiertafel. Er is ook een hoekje om rustig te zitten of borstvoeding te geven en een aparte slaapruimte voorzien van een ledikant.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij Froukje, de verantwoordelijke voor de zondagsschool.

Creche - Christengemeente Berchem

Maandelijks

De Parel

De Parel is gehuisvest vlak naast onze kerk (St. Lambertusstraat 40). Buurtbewoners kunnen daar terecht voor tweedehandse kledij. Mensen van welke nationaliteit dan ook die het Nederlands nog niet machtig zijn, kunnen er gratis taallessen volgen. Hiervoor werd speciaal een computerlokaal ingericht.
<placeholder>
Lees meer

– De Sterretjes (voor kinderen van vier jaar en ouder): Michèle of Froukje brengen met hulp van Kristina een bijbelverhaal. Nadien volgt een verwerking (knutsel, proefje, spel,…) om de kinderen te helpen de boodschap van het verhaal beter te begrijpen. Er wordt achteraf een tussendoortje voorzien en gespeeld.

– De Tamme Lammekes (voor kinderen van twee tot vier jaar): onder leiding van Lia of Elise wordt kort geluisterd en gewerkt rond een bijbels thema. Daarna is er ruim de tijd om samen te spelen en ook hier wordt voor een tussendoortje gezorgd.

Voor de allerkleinsten is een lokaal speciaal ingericht voor moeder en kind. Er staat babyspeelgoed, een kinderstoel en een luiertafel. Er is ook een hoekje om rustig te zitten of borstvoeding te geven en een aparte slaapruimte voorzien van een ledikant.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij Froukje, de verantwoordelijke voor de zondagsschool.

cropped-arcc-logo-2

Maandelijks

Ontwikkelingswerk

De kinderen nemen deel aan de samenzang aan het begin van elke kerkdienst. De samenzang wordt afgerond met het kindermoment. Dan is er interactie met de kinderen op hun eigen niveau en worden er kinderliedjes gezongen. Nadien gaan de kinderen tot 12 jaar naar hun eigen zondagsklas op de eerste verdieping.

<placeholder>
Lees meer

– De Sterretjes (voor kinderen van vier jaar en ouder): Michèle of Froukje brengen met hulp van Kristina een bijbelverhaal. Nadien volgt een verwerking (knutsel, proefje, spel,…) om de kinderen te helpen de boodschap van het verhaal beter te begrijpen. Er wordt achteraf een tussendoortje voorzien en gespeeld.

– De Tamme Lammekes (voor kinderen van twee tot vier jaar): onder leiding van Lia of Elise wordt kort geluisterd en gewerkt rond een bijbels thema. Daarna is er ruim de tijd om samen te spelen en ook hier wordt voor een tussendoortje gezorgd.

Voor de allerkleinsten is een lokaal speciaal ingericht voor moeder en kind. Er staat babyspeelgoed, een kinderstoel en een luiertafel. Er is ook een hoekje om rustig te zitten of borstvoeding te geven en een aparte slaapruimte voorzien van een ledikant.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij Froukje, de verantwoordelijke voor de zondagsschool.

Duif - Christengemeente Berchem

Maandelijks

Gebedsuur

Een enthousiast gebedsteam bidt elke maandag voor onze kerk en haar omgeving. Via ‘Contact’ kan je zelf een gebedsverzoek indienen.

<placeholder>
Lees meer
Kruis - Christengemeente Berchem

Maandelijks

Samenwerking

<placeholder>
Lees meer

– De Sterretjes (voor kinderen van vier jaar en ouder): Michèle of Froukje brengen met hulp van Kristina een bijbelverhaal. Nadien volgt een verwerking (knutsel, proefje, spel,…) om de kinderen te helpen de boodschap van het verhaal beter te begrijpen. Er wordt achteraf een tussendoortje voorzien en gespeeld.

– De Tamme Lammekes (voor kinderen van twee tot vier jaar): onder leiding van Lia of Elise wordt kort geluisterd en gewerkt rond een bijbels thema. Daarna is er ruim de tijd om samen te spelen en ook hier wordt voor een tussendoortje gezorgd.

Voor de allerkleinsten is een lokaal speciaal ingericht voor moeder en kind. Er staat babyspeelgoed, een kinderstoel en een luiertafel. Er is ook een hoekje om rustig te zitten of borstvoeding te geven en een aparte slaapruimte voorzien van een ledikant.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij Froukje, de verantwoordelijke voor de zondagsschool.