Wie we zijn

Geschiedenis

De Evangelische Christengemeente Berchem ontstond in 1972. De allereerste vieringen vonden plaats in de living van Richard & Marina Haverkamp. Dit Canadese echtpaar gaf in Vlaanderen de aanzet tot een 20-tal evangelische kerken. Uit organisatorische overwegingen hebben deze groepen zich verenigd tot een kerkverband: de Evangelische Christengemeente Vlaanderen (ECV).
De ‘huiselijke sfeer’ van de beginjaren is gebleven. We willen een open gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is. Juist omdat we geloven dat God er voor alle mensen wil zijn.

 

 

Gevel - Christengemeente Berchem

Leidersteam

In 2007 kreeg onze kerk van de overheid haar officiële erkenning. Koen Schelstraete werd voltijds aangesteld tot ‘bedienaar van de eredienst’. Een administratieve werkgroep van 5 verkozen kerkleden onderhoudt de relaties met stad Antwerpen, de Vlaamse en de federale overheden. Een bestuurlijk team, aangesteld met instemming van de leden, leidt en begeleidt onze kerkgemeenschap. Alle taken en verantwoordelijkheden (zoals zondagsschool, muziek, …) worden uitgeoefend door vrijwilligers. Grote beslissingen worden altijd met de leden doorgesproken. Jaarlijks vindt er minstens één algemene ledenvergadering plaats.

Op dit moment zijn de bestuursleden in onze kerk:

 

Marc Van Den Bogaerde
Marc Van Den Bogaerde
<placeholder>
Lees meer

Ik ben een naar Edegem uitgeweken Westvlaming die zowaar al op tram 6 is aanbeland. Samen met mijn vrouw Diane hebben we drie kinderen en een kleinzoontje. Ik werk al ruim 25 jaar bij het Antwerpse provinciebestuur en ben al ongeveer even lang betrokken bij het leidersteam van de kerk. Mijn kerntaak is onderwijs: niets zo gaaf als de schatkamer van Gods Woord toegankelijk maken voor geïnteresseerden.

Joshua Mantels
Joshua Mantels
<placeholder>
Lees meer

Als rustige Limburgse Antwerpenaar woon ik samen met mijn vrouw en 2 jongste kinderen in een levendig en gezellig huis in Deurne. Ik kan mijn enthousiasme kwijt in het Protestants-Evangelisch godsdienstonderwijs, waar ik leerlingen van 12 tot 20 jaar les mag geven. Daarnaast kan ik enorm genieten van gezelschapsspelen. Mijn passie voor Bijbels onderwijs en mijn spelplezier komen goed van pas in het jongeren- en kinderwerk dat ik in de Evangelische Christengemeente van Berchem mag doen.  

Tom Lorein
Tom Lorein
<placeholder>
Lees meer

“Een bezige bij” zeggen ze wel eens in de volksmond. Een gezegde dat op mijn leven wel van toepassing is, met 2 jonge kinderen en verschillende hobby’s. Gelukkig heb ik een sterke vrouw die achter mij staat om de sneltrein waar we opzitten samen op het juiste spoor te houden, de juiste balans te vinden in onze levens en onze ogen gericht te houden op wat echt telt: onze redder en verlosser, Jezus Christus.

Koen Schelstraete
Koen Schelstraete
<placeholder>
Lees meer

Ik hou van verhalen, dus van romans en films, maar nog meer van wat passanten mij vertellen. Het rijhuis in Borgerhout waar mijn vrouw en ik wonen, lijkt steeds meer op een herberg met 3 jongvolwassen dochters die komen en gaan. Als gelovige én predikant zie ik God als een Auteur die ons levensverhaal meeschrijft, de dt-fouten eruit haalt en vastbesloten toewerkt naar een happy end.